PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

sustainability

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÂY CAO SU

rubber-tree

Cây cao su được trồng phần lớn tại miền nam Việt Nam với mục đích chính là lấy mủ để sử dụng cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau như là thành phần chính của lốp xe, nệm, roong và nhiều loại hàng hóa khác nhưng trong vài thập niên trở lại đây một công dụng khác của cây cao su được chú ý đến đó là nguyên liệu chính phục vụ cho ngành chế biến gỗ.

thêm

NHÂN SỰ CÔNG TY

Business meeting and teamwork concept

Với quan điểm, con người là trọng tâm trong mọi khía cạnh sản xuất, công ty luôn tạo ra một môi trường thân thiện nơi tính trung thực được đề cao bắt đầu từ chính mốc quản lý cao nhất của công ty, các nhân viên đều có cơ hội cất lên tiếng nói của bản thân và chính bản thân công ty cũng mong muốn điều này để có thể ngày một thay đổi và phát triển

thêm